281

Maria Sulikowska

Jestem sołtysem Iwin II kadencję, w których mieszkam od 27 lat.
Cel, który postawiłam przed sobą 8 lat temu to poprawa jakości życia mieszkańców oraz ich integracja. Każde osiągnięcie w tym zakresie, które owocuje zadowoleniem i aprobatą społeczną, traktuję jako osobisty sukces, przynoszący mi radość i mobilizację do dalszego działania na rzecz mieszkańców.

Szczególną satysfakcję przyniosły mi takie inwestycje jak budowa świetlicy i placu zabaw dla dzieci, przedłużenie kursu autobusu linii 110 do Iwin, budowa kanalizacji, wprowadzenie do projektu budowy drogi wojewódzkiej Bielany-Łany-Długołęka ekranów akustycznych zabezpieczających mieszkańców Iwin przed nadmiernym hałasem. Jestem również współzałożycielką i członkiem zarządu Stowarzyszenia PRZYJAZNE IWINY zrzeszającego grupę mieszkańców zaangażowanych w życie wsi.

Praca społeczna, której się podjęłam pozwoliła mi w szerszym stopniu poznać oczekiwania i potrzeby mieszkańców Iwin oraz ościennych miejscowości. Swoje doświadczenie i nabytą wiedzę w pracy sołtysa chcę wykorzystać na rzecz wszystkich mieszkańców Naszej Gminy. Znam bardzo dobrze problemy i oczekiwania starych oraz nowych mieszkańców naszych wsi i osiedli. Dlatego też w tegorocznych wyborach samorządowych zdecydowałam się kandydować do Rady Miejskiej w Siechnicach.

Funkcję Radnego traktuję bardzo poważnie. Uważam, że decyzje podejmowane na szczeblu lokalnym są bardzo istotne, gdyż to one wpływają bezpośrednio na jakość naszego życia.
Uważam, że będę godną reprezentantką swojego okręgu wyborczego.

DSC034271

Liczę na poparcie tych, którzy mnie znają, ufają mi oraz optymistycznie patrzą w przyszłość.